Een schone en prettige buurt

Vanaf 2019 werken wij in Oud en Nieuw Krispijn als groenaannemer en vanaf 2020 zijn daar de wijken Centrum en Stadspolders bijgekomen.
We onderhouden de buitenruimte zoals we dat hebben afgesproken met de gemeente Dordrecht, samen voor een schone en prettige buurt. In de wijken werken we daarom samen met andere instanties en bewoners. Gezamenlijk willen we uw woonomgeving schoon, heel en veilig houden. Ook ondersteunen we groene initiatieven om de buitenruimte nog groener, beter voor insecten, klimaatbestendiger en fleuriger voor u te maken!

Image
ImageBewonersinitiatieven die u voor zijn gegaan

  • Speelstraat Brederodestraat
  • Adoptie van diverse boomspiegels
  • Aanleg van geveltuintjes
  • Inzaaien bloemenmengsel voor bijen en andere insecten

Contactpersoon

Sabrina Jonkman - omgevingsmanager Dordrecht
Tel: 06 41 45 52 22 
Mail: sabrina@verkuil-moree.nl

Volg Thuis in mijn Wijk op Facebook

Meedoen in uw wijk!

Heeft u een goed idee voor het groen in uw wijk? Wilt u meedoen met een van onze initiatieven? Of heeft u een bestaand initiatief wat wel wat hulp kan gebruiken? Samen kunnen we de wijk netter, fleuriger en gezelliger maken!

Het is daarnaast mogelijk stukken openbaar groen, een prullenbak of boomspiegels te adopteren. Ook het aanleggen van een geveltuintje regelen wij voor u. Wij komen langs om dit met u te bespreken en het verder samen met u te realiseren!

Bel of mail onze contactpersoon of vul het contactformulier in!