Plantsoenen

Openbare tuinen, kantoortuinen, parken, openbare groenstroken, onbebouwde stadsranden, bij speelplaatsen en water. Waar vindt je ze niet. Een plantsoen, als verzamelnaam, wordt vaak gezien als een groene zone met vaste beplanting maar kan ook bestaan uit een grasstrook.Verkuil & Moree realiseert, renoveert en onderhoud plantsoenen.

Een overzicht van onze diensten:
- Onkruidbeheersing
- Snoeien rand beplantingsvak
- (Natuurlijk) afval verwijderen
- Wortel en stamopschot verwijderen van bomen
- Snoeien
- Bijhouden op beeld kwaliteit
- Terug zetten / afzetten van beplanting
- Gazonmaaien
- Planten van sierplantsoen
- Water geven
- Knippen van hagen

Ook onderhoud op beeldkwaliteit
Bij het onderhoud van een buitenomgeving helpen we u op eigen initiatief of in samenwerking met uw als opdrachtgever aan een goed vooraf afgesproken onderhoudsplan. Hierbij inventariseren we vooraf uw wensen en eisen, de actuele onderhoudsstatus van uw terrein en de meerjarige onderhoudsbehoeften. Verkuil & Moree biedt diverse onderhoudsconcepten met mogelijkheid voor planmatig onderhoud, maar ook onderhoud op basis van beeldkwaliteit.

Meer toelichting op wat Verkuil & Moree voor plantsoen kan betekenen? Informeer naar onze innovatieve
onderhoudsconcepten? Bel. 0184-684847