Visie & Missie

Verkuil & Moree levert een waardevolle bijdrage aan een betere leefomgeving op verantwoordelijke en professionele wijze;

Ethisch
V&M staat voor een integere manier van zaken doen, waarbij een goede samenwerking met onze opdrachtgevers het uitgangspunt is.

Dienstbaar
V&M ontzorgt relaties op het gebied van (integraal)onderhoud en aanleg van de buitenruimte.

Maatschappelijk
V&M zorgt voor goed en veilig werk, een sociale werkomgeving voor de medewerkers en betrokkenen.

Mentaliteit
V&M maakt duidelijke afspraken met haar relaties en komt deze na.