Flora en Fauna

Flora en Fauna certificaten tot niveau 3
Verkuil & Moree heeft beschikking over lichte machines met een hoge capaciteit. Door kleine machines te gebruiken verminderen we niet alleen de hinder, maar vooral ook de hinderbeleving van de passanten.
Als bedrijf is Verkuil & Moree al vroegtijdig begonnen met het uitvoeren van flora en fauna bestendige beheersplannen in de groenvoorzieningen. Reeds enkele jaren bezitten al onze medewerkers het certificaat flora- en faunawet bestendig beheer niveau 1, onze uitvoerders niveau 2 en ons management niveau 3.