CO2 Prestatieladder

Verkuil & Moree meet sinds 2013 de CO2 uitstoot om inzicht te krijgen in de uitstoot van de verschillende bedrijfsonderdelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de milieubarometer, een instrument om tot op detail inzicht te krijgen in de CO2 prestaties van Verkuil & Moree.
Download hier het CO2-bewust Certificaat niveau 5.

Verkuil & Moree streeft ernaar om in 2020 een reductie te behalen van 10% op de totale CO2 uitstoot ten opzichte van 2013. De reductie is gerelateerd aan de omzet van Verkuil & Moree om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende jaren;
Download hier de voortgangsrapportage 2014
Download hier de voortgangsrapportage 2015
Download hier de voortgangsrapportage 2016 (jan-jun)
Download hier de voortgangsrapportage 2016 (inclusief footprints 2013 - 2015)
Download hier de voortgangsrapportage 2017 (jan-jun)
Download hier de voortgangsrapportage 2017 (inclusief footprints 2013 - 2016)

Download hier de ketenanalyse grasmaaien
Klik hier voor de gepubliceerde documentatie op de website van SKAO.

Milieu
Verkuil & Moree is actief in het voorkomen van het belasten van het milieu. Door het gebruik van Dieselolie Plus XMile is het verbruik van brandstof in onze machines en bedrijfswagens met 7% verminderd. Tevens wordt de CO2 uitstoot sterk verminderd door een verbeterde katalyserende werking van deze brandstof.

Verkuil & Moree werkt waar mogelijk met elektrische machines. Wij zijn toeleverancier voor de agrarische sector die gebruikt maakt van CO2-neutrale verwarmingssystemen. Vrijkomend afval bij het verwijderen van bomen, struiken en andere houtachtige vegetatie wordt door Verkuil & Moree versnipperd en verzameld. Na het indrogingproces wordt deze biomassa geleverd aan bedrijven die het gebruiken voor het verwarmen van o.a. bedrijfspanden. Door deze biomassa dus om te zetten in energie slaan we twee vliegen in één klap: er wordt duurzame energie opgewekt en het organische afval wordt opgeruimd. Verkuil & Moree maakt ook gebruik van minder schadelijke Aspen brandstof voor apparatuur.

Groene stroom
Wij maken gebruik van 100% groene stroom op onze bedrijfslocatie, opgewekt door Nederlandse windmolens. Zo wordt voorkomen dat er door conventionele opwekmethoden CO2 vrijkomt door verbranding van gas of kolen. In 2016 is 2/3 van de stroom gecertificeerd groen. In 2017 is de afgenomen stroom volledig groen gecertificeerd.