Certificeringen

Verkuil & Moree hecht veel waarde aan de hoge kwaliteitsstandaarden en is daarvoor erkend middels ISO 9001:2008, VCA**, CO2 prestatieladder & Groenkeur. Daarbij zijn wij een SBB gecertificeerd leerbedrijf.  
Groenkeur
ISO
VCA
CO2-bewust Certificaat niveau 5

Verkuil & Moree is opgenomen in het register Stichting Normering en Arbeid en voldoet daarmee aan de normen gesteld in de NEN 4400-1. Ook hebben wij de PSO-erkenning behaald, we voldoen aan de normen voor trede 2.
NEN 4400-1
PSO trede 2

Flora en fauna
Verkuil & Moree is in een vroegtijdig stadium begonnen met het uitvoeren van flora en fauna bestendige beheersplannen in de groenvoorzieningen. Sinds enkele jaren bezitten al onze medewerkers het certificaat flora- en faunawet bestendig beheer niveau 1, onze uitvoerders niveau 2 en ons management niveau 3.