Waterbeheersing Ulvenhoutse Bos Staatsbosbeheer

In het Ulvenhoutse Bos hebben wij voor Staatsbosbeheer diverse werkzaamheden verricht om het water in het bos vast te houden. Behalve greppels opschonen en stuwen plaatsen, hebben wij ook een ondergronds, verticaal kwelscherm aangebracht. Het kwelscherm is 5m1 diep over een lengte van 400m1! Hij is gemaakt van bentoniet, een in de natuur voorkomende natrium-kleisoort met deeltjes die zo klein zijn dat ze de grond waterdicht kunnen maken.

Op het werkpad waar het kwelscherm is aangelegd wordt bosplantsoen aangeplant die bestaat uit gemengde soorten zoals haagbeuk, hazelaar, linden, eik en zoete kers.
🌲🌊🌳🌊🌲🌊🌳🌊🌲🌊🌳🌊🌲

Aanleg Kwelscherm