Samenwerking Gemiva – SVG Groep

Het Variant Team van Gemiva – SVG Groep adopteert het Van Baerleplantsoen in de wijk Krispijn. Zij gaan het groen onderhouden, zwerfafval opruimen en meehelpen bij grotere werkzaamheden die wij als groenaannemer blijven uitvoeren. Een mooie samenwerking tussen het Variant Team, gemeente Dordrecht en Verkuil en Moree!

We ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst en er was taart. Het team kreeg hesjes en we konden aan de slag. Vandaag zijn we gezamenlijk gestart met snoeien, zwerfafval prikken en bladruimen. Samen maken we Dordrecht groener en schoner!