Maaien Rondweg Houten

In opdracht van de gemeente Houten gaat Verkuil & Moree aan de binnenzijde van de Rondwegwal (kant van de bebouwde kom) het extensieve gras maaien en ruimen. In de voorgaande jaren werd het gras ook gemaaid maar toen lieten we het gras liggen, waarom nu deze verandering?

Verschralen van de bodem

Als het gras blijft liggen verteert het gras ter plaatse en worden er in één keer veel voedingsrijke stoffen aan de bodem afgegeven. Hierdoor ontstaan er in het gras alleen maar planten zoals gras, brandnetels en distels. Door het gras te maaien en te ruimen vindt er verschraling van de bodem plaats. Verschralen houdt in dat we de bodem armer maken van deze voedingstoffen zodat andere planten een kans krijgen in het gras te groeien. Het gras wordt dan bloemrijker en naast dat dit ontzettend mooi is, geeft dat ook kansen voor bijen en insecten.

Bloemrijkere vegetatie

Door het verschralen van de bodem krijgen de (on)kruiden minder kans om zich massaal uit te breiden en dit brengt dus kansen met zich mee voor de ontwikkeling van meer bloemen. De 1e maai ronde zullen we de al eerdere ingezaaide bloemstroken langs de Rondweg laten staan zodat deze zich ook kunnen uitzaaien in de gemaaide vegetatie met een grotere overlevingskans. Het zal wel tijd nodig hebben voordat we een echte bloemrijke vegetatie hebben, maar na enkele jaren zult u kleine resultaten gaan zien.

Biodiversiteit

Door een bloemrijkere vegetatie zal er dus ook een grotere biodiversiteit zijn en dat is de belangrijkste reden om gras te maaien en ruimen. Insecten vinden meer voedsel en hebben meer kans om te overleven.

Wij hopen met de gemeente Houten hierbij een goede samenwerking te hebben en ons steentje bij te dragen een mooie groene leefomgeving.